KLAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS

De Klaas Dijkstra Academie Prijs wordt sinds 2002 uitgereikt.

De vakjury wisselt per jaar van samenstelling.
Op de Website van de Academie Minerva is hierover meer informatie te vinden: www.academieminerva.nl.


KLAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2018

CAROLINA BURANDT

Zondag 24 juni 2018 heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden in de Wolkenfabriek op het Suikerunieterrein Groningen. De prijs is dit jaar gewonnen door de 26-jarige Carolina Burandt.

De vakjury bestond dit jaar uit:

*Lambert Kamps, ruimtelijk kunstenaar/ontwerper

*Berndnaut Smilde, kunstenaar / visual artist

*Marit Westerhuis, beeldend kunstenaar

*Sytse van der Zee, illustrator / tekenaar

onder voorzitterschap van Dorothea van der Meulen, dean Academie Minerva Groningen.

Wat zegt Carolina over zichzelf in het interview met het Dagblad van het Noorden, tekst 'Jeroen van Ruiten: ....'Ik heb een garderobe gebouwd. Verschil met een normale garderobe is dat deze volgens een ruilprincipe werkt. Mensen laten persoonlijke informatie achter en krijgen in ruil daarvoor een door mij gemaakt pak, een nieuwe identiteit, en het verzoek een oefening te doen. Na afloop volgt dan een gesprek. Het is een onderzoek naar FLURmomente, een door mij verzonnen woord voor wat er gebeurt op plekken waar verschillende mogelijkheden zijn, situaties die voorafgaan aan transities....'.

www.carolinaburandt.de

carolinaburandt@gmail.comKLAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2017

MYLAN HOEZEN

Zondag 9 juli 2017 is in de Der Aa-kerk te Groningen de Klaas Dijkstra Academieprijs 2017 gewonnen door Mylan Hoezen.

De vakjury bestond dit jaar uit:

 • Jeroen Glas, beeldend kunstenaar te Arnhem
 • Susanna Inglada, beeldend kunstenaar te Gent
 • Bart Nijestad, illustrator te Groningen
 • Tjeerd Veenhoven, product en materiaal ontwerper te Groningen
 • onder voorzitterschap van Dorothea van der Meulen, dean Minerva

Meer informatie over deze prijswinnaar is te vinden op zijn website www.mylanhoezen.com/island

https://vimeo.com/225065477


Mylan Hoezen licht toe hoe zijn afstudeerproject er uit ziet:

'In de ruimte staan twee platformen, een voor het publiek en een voor drie performers. Op het platform van de bezoekers ligt een stapel instructies. Wanneer het publiek binnenkomt gebeurt er in eerste instantie niets. De performers blijven in de neutrale stand staan, totdat iemand op het kleine platform gaat staan en een papier met instructies voorleest. Zo worden de drie performers als het ware geactiveerd. De uitvoering kan zo lang duren als de performers zelf willen. Het kan een uur duren, maar ook tien minuten'.

De instructies zijn ontworpen met het doel om de performer in een hogere staat van bewust zijn te brengen door de herhaling van de handeling.

Meer informatie over 'island' is te vinden op: www.mylanhoezen.com/island


KLAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2016

YANTHE VAN NEK

YANTHE VAN NEK, afgestudeerd aan de opleiding Autonome Beelden Kunst van de Academie Minerva, is de winnares van de Klaas Dijkstra Academieprijs 2016. De prijs is uitgereikt op zaterdag 9 juli in de Wolkenfabriek op het oude Suikerunieterrein Groningen. De jury heeft bestaan uit:

 • Esther de Graaf, Beeldend Kunstenaar te Groningen;
 • Mw. Patty Wageman, Directeur Museum De Buitenplaats te Eelde-Patersdwolde;
 • Chris Burghard, Interieur Architect te Amsterdam;
 • en Arwen Ronner, Grafisch Vormgever
 • onder voorzitterschap van Dorothea van der Meulen, Dean Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva.

Yanthe heeft een project geÔnstalleerd in en met de volledige medewerking van IKEA Groningen. Zij mocht 2 verdiepingen van de woonwinkel gebruiken als een theater, waar het verhaal verteld wordt van de jonge gescheiden vrouw Esme, die bij IKEA woont. Men vindt haar niet, maar wel sporen van haar aanwezigheid in de vorm van drie video's, kleine en grote installaties, weckpotten door de hele winkel, een bureau met haar notitieboek, een schommel hoog aan het plafond. De ingerichte kamers zijn 'niet kloppend' in de termen van IKEA. Een uitgezette route met plattegrond zette bezoekers van IKEA op dit spoor. Een reis als een spel tussen fantasie en werkelijkheid.


KlAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2015

WIM WARRINK

Uit de 5 genomineerde afstuderende kunstenaars van de opleiding Autonome Beeldende Kunst werd Wim Warrink gekozen als de winnaar van de Klaas Dijkstra Academieprijs 2015.

De jury bestond dit jaar uit:

 • Martin Borchert, Beeldend Kunstenaar te Groningen
 • mevrouw Sue-An van der Zijpp, Conservator Hedendaagse Kunst te Groningen
 • Jochem Straatman, Interieur Architest te Amsterdam
 • Christiaan Dorst, Beeldend Kunstenaar en Grafisch Ontwerper te Amsterdam
 • onder voorzitterschap van Dorothea van der Meulen, Dean Academie Minerva.

Wim Warrink zegt zelf over zijn afstudeerproject: '...Het stellen van wezenlijke vragen is voor mij het beginpunt en de oprechte zoektocht naar het vinden van een antwoord daarop mag het werk zijn. Het pad van het willen weten naar het verwonderen: weten-onderzoeken-vervolgens terugkomen bij het raadsel. Antwoorden in wetenschappelijke zin blijven uit, maar onderweg wordt het raadsel zichtbaar gemaakt. Ik kom met een beeldend antwoord.'

www.wimwarrink.nl


KlAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2014

SIMON NIKS

Uit de 5 genomineerde afstuderende kunstenaars van de Academie Minerva voor de Klaas Dijkstra Academieprijs 2014 werd SIMON NIKS gekozen als de prijswinnaar. De jury bestond dit jaar uit:

 • Tryntsje Nauta - beeldend kunstenaar / fotograaf
 • Tsjalling Venema - Galeriehouder
 • Renate Boschma - Managing Director creatief Marketingbureau La Compagnie
 • Dorothea van der Meulen, dean Academie Minerva, tevens voorzitter.

Simon zegt over zijn eindexamenproject met de titel Bufferzone:
'In plaats van te concentreren op de zichtbare kunst, verplaats ik de aandacht met dit werk naar de periferie: de architectuur rondom de kunst. Een lege presentatiewand in de entree kan verdacht zijn in een overvolle tentoonstelling, maar laat zijn ware aard niet tonen aan de buitenkant. Verwarring alom bij de bezoeker die pas in tweede instantie de uiterst fysieke en zichtbare aard van het verborgene door heeft.'

www.simonniks.nl


Klaas Dijkstra Academieprijs 2013

LAURA BOLSCHER

Uit de vijf genomineerden is in 2013 de Klaas Dijkstra Academieprijs gewonnen door Laura Bolscher.

De jury heeft dit jaar bestaan uit:

 • Renata Alvares, grafisch ontwerper
 • Aquil Copier, beeldend kunstenaar
 • Ron Ritzerfeld, zakelijk en artisitiek leider Kunstruimte SIGN
 • Berit Ann Roos, architect en
 • Dorothea van der Meulen, voorzitter jury en dean Minerva.

Laura zegt zelf over haar installatie: 'Dit werk vormt als installatie, bestaande uit verschillende elementen, een geheel. In het geheel begint de discussie. Ieder element wordt gekeerd, gekanteld, door midden gezaagd en teruggeplaatst als in een oneindig proces. Alles moet elk moment op een andere manier dienst kunnen doen. Zoekend naar begrip duw ik het weg, zodra ik het bijna heb. In de discussie komen de elementen in het proces telkens opnieuw samen, maar het geel is nooit echt af: een vervreemdende, waanzinnige bijeenkomst.'

www.laurabolscher.com


KLAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2012

ASTRID SCHRAGE

Op 7 juli 2012 vond de prijsuitreiking plaats in het gerenoveerde pand van de Academie Minerva aan de Praediniussingel, Groningen.

Uit de 5 genomineerde afstudeerders van de opleiding Autonome Beeldende Kunst koos de jury unaniem voor ASTRID SCHRAGE als de winnares van de Klaas Dijkstra Academieprijs 2012.

De jury bestond uit:
Petra te Morsche, Interieurarchitect
Berend Strik en Bart Lodewijks, beeldend kunstenaars
Geja Duiker, grafisch ontwerper en Dorothea van der Meulen, voorzitter en dean Academie.

Astrid omschrijft haar werk als volgt: 'Mijn aangetaste gezicht is een bron van inspiratie, fascinatie voor mooie en lelijke mensen, botox, de dood en vergankelijkheid, die in ons wordt weerspiegeld. Vanuit deze fascinatie ontstaan schilderijen, films en sculpturen, die de grens tussen 'mooi' en 'lelijk' opzoeken in het menselijk uiterlijk, danwel balanceren tussen sensualiteit en vulgair.:

Meer weten over haar werk kunt u vinden op: www.astridschrage.com en astrid.schrage@gmail.com


KlAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2011

VENA NASKRECKA

Op zaterdag 9 juli 2011 won Vena Naskrecka de Klaas Dijkstra Academieprijs 2011. Nyckle Swierstra overhandigde haar de prijs. De jury bestond dit jaar uit:
Anton Spruit (vormgever), Fred Wagemans (kunsthistoricus/galeriehouder) en Eric Jan van de Geer (beeldend kunstenaar). De voorzitter van de jury was Dorothea van der Meulen, de dean van Minerva.

Vena heeft een ruggewervel ontworpen van witte chocolade, waarvan zij een deel op heeft gegeten. Dit stond symbool voor de pijn, die soms mensen te dragen hebben en dit stilzwijgend verbijten. Van haar presentatie is een video-opname gemaakt.


KLAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2010

EVELIEN DE RIJKE

Van de 10 genomineerde eindexamen studenten ABK is Evelien de Rijke uitgekozen als de gelukkige winnares van de Klaas Dijkstra Academieprijs 2010. Bezoek haar website: www.evelienderijke.nl
De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit:
Henk Vos, interieurarchitect en productvormgever te Amsterdam;
Frank Halmans, beeldend kunstenaar te Bilthoven;
Wouter van Riessen, beeldend kunstenaar te Amsterdam
De jury stond onder leiding van Dorothea van der Meulen, dean van de Academie Minerva.


KLAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2009

AAFKE WELLER

Unpacking the library was haar eindexamenproject. De bibliotheek op zijn kop. 8177 boeken in de mediatheek van de academie Minerva zijn door haar verplaatst met de bedoeling de zoeker in de war te brengen, maar ook het oog te laten vallen op andere interessante zaken. Op 9 juli 2009 ontving zij de Klaas Dijkstra Academie Prijs op voorstel van de jury.
www.aafkeweller.nl


KLAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2008

LOUISE USPESSIJ

Op 5 juli 2008 is de Klaas Dijkstra Academie Prijs door Peter Buur uitgereikt aan Louise Uspessij. Haar film van avond- en nachtopnames in een stedelijke omgeving met licht van straat- en stadsverlichting, beweging van mensen voel- en hoorbaar, maar niet zichtbaar, heeft de jury vaktechnisch en kwalitatief als hoogstaand geprezen.
Meer informatie van Louise zelf via haar e-mail: louiseuspessij@hotmail.com


KLAAS DIJKSTRA ACADEMIEPRIJS 2007

MARIEKE TEMPELMAN

De Klaas Dijkstra Academie Prijs is in 2007 voor de 6e keer uitgereikt. De prijs voor de Beeldende Kunst is overhandigd aan Wynolt Visser.
De Academie Minervaprijs Vormgeving Communicatie werd gewonnen door Marieke Tempelman.

De vakjury bestond dit jaar uit:
Maja van Hal, beeldhouwster;
Anneke Visser, Galeriehoudster te Groningen;
onder voorzitterschap van de Dean van de Academie Minerva, Gusta Lebbink.