ACADEMIE MINERVA GRONINGEN

Criteria en voorwaarden
Bij de beoordeling van een aanvraag wordt onder andere gelet op de kwaliteit van het ingediende plan, de kans van slagen en de haalbaarheid, de originaliteit en het betoonde vakmanschap. Daarnaast op de verhouding tussen de eigen bijdrage en de gevraagde bijdrage.

De aanvrager ontvangt een toekenningsbrief bij een positieve beoordeling door het fonds. Er kan besloten worden eerst een voorschot te verstrekken en het restant beschikbaar te stellen na ontvangst van een verantwoording van de bestede middelen.

In sommige gevallen zal bij de toekenning ook een verklaring worden meegezonden, die door de aanvrager moet worden ondertekend ter bevestiging dat de ontvangen gelden uitsluitend voor het beschreven doel worden aangewend.

Aanvragen dienen in drievoud te worden ingediend. Aanvragen die niet aan de eisen voldoen, kunnen zonder bericht aan de aanvrager buiten behandeling worden gelaten.

Eventuele fiscale gevolgen van een toekenning van het fonds zijn altijd voor rekening van de ontvanger. Het fonds doet jaarlijks bij de belastingdienst opgave van de verstrekte bijdragen.

Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Correspondentie over beslissingen van het fonds is niet mogelijk.
«« terug

Overzicht projecten

Museum Belvédère te Heerenveen »»
Vrijgevestigde jonge beeldende kunstenaars »»
Klaas Dijkstra Academieprijs »»
Steunaankopen »»
Oorkondes »»
Documentaire over Matthijs Roling »»
Filmproject 'SLOOT' van Koos Buist »»
Tentoonstelling 'Talented' »»
Tentoonstellingen »»