ACADEMIE MINERVA GRONINGEN

Sinds 2001 werkt de Stichting Klaas Dijkstra Fonds samen met de Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen. In dit kader worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld voor de toekenning van prijzen.

Incidenteel wordt subsidie verleend aan afstuderende studenten. Voor toelagen en subsidies (niet voor de prijzen) hanteert het fonds de leeftijdsgrens van 30 jaar. Toelagen en subsidies betreffen altijd een gedeeltelijke financiering: matching door de aanvrager zelf of andere partijen moet aangetoond worden.

De Stichting kent jaarlijks de Klaas Dijkstra Academieprijs toe. Aan deze prijs is een geldbedrag van 2.500 euro verbonden en een kunstontwerp. De oorkonde wordt gemaakt door een student of alumnus van Minerva en wordt medegefinancierd door SKDF.ACADEMIE MINERVA GRONINGEN


VRIJGEVESTIGDE JONGE BEELDEND KUNSTENAARS


Financiële ondersteuning
Het fonds verleent incidenteel financiële ondersteuning in de vorm van een subsidie aan vrijgevestigde beeldend kunstenaars, jonger dan 30 jaar, gevestigd in de provincies Groningen, Friesland of Drenthe. 
Gegadigden kunnen aan het fonds een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld de kosten van exposities of de aanschaf van duurzame hulpmiddelen, zoals computers, speciale software en gereedschappen. Het fonds kan ook worden benaderd met het verzoek een steunaankoop te doen. Daarnaast behoort het verstrekken van gerichte opdrachten aan vrijgevestigde jonge kunstenaars of groepen kunstenaars tot de mogelijkheden.

Overzicht projecten

Museum Belvédère te Heerenveen »»
Vrijgevestigde jonge beeldende kunstenaars »»
Klaas Dijkstra Academieprijs »»
Steunaankopen »»
Oorkondes »»
Documentaire over Matthijs Roling »»
Filmproject 'SLOOT' van Koos Buist »»
Tentoonstelling 'Talented' »»
Tentoonstellingen »»