Documentaire over Matthijs Roling

Op 14 mei 2018 heeft in FORUM IMAGE Groningen de première plaats gevonden van een prachtige documentaire over het leven en werk van de welbekende Groningse schilder, Matthijs Roling. Een leven lang werken gemaakt en nu een fase van transformatie, verval en langzaam loslaten van dit leven.

Marrit Koopmans en Walker Pachler zijn als afgestudeerde studenten van de Academie Minerva Groningen de makers van de documentaire. De opnames hebben plaats gevonden, verspreid over de 4 seizoenen dat ook weer essentieel is voor de film. Oftewel de cirkel rond het leven van Matthijs.

Het maken van de documentaire is mogelijk gemaakt door de steun van diverse fondsen. SKDF heeft het project gesteund met een bedrag van 2.500 euro. In het najaar 2018 wordt de documentaire via de NPO op TV uitgezonden.


De makers van de film over Matthijs Roling: Marrit Koopmans en Walker Pachler.

Alfa-college te Groningen

Op 30 januari 2018 vond voor de 4e keer de uitreiking plaats van de Klaas Dijkstra Techniek Prijs. 10 teams van examinerende MBO-4 leerlingen van techniekopleidingen van het Alfa-college Groningen gingen hiervoor de strijd met elkaar aan.

De prijs bestaat uit het bedrag van 1.500 euro, gedeeld door het winnende team. De winnaars zijn: Mariske Zwart, Hylke Hempenius, Ruben Doornbos en Thijs Luijtink.

Om voor de prijs in aanmerking te komen, zijn de diverse onderdelen beoordeeld door een 6-koppige vakkundige jury met 3 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, 1 engineering Alfa College en 2 bestuursleden van SKDF. Zie verder onder Thema Techniek en Alfa-college.Museum Belvédère te Heerenveen

Het Museum Belvédère heeft op 20 oktober 2017 een tentoonstelling over het Vlaams- en Noord-Nederlands Constructivisme geopend. De tentoonstelling duurt t/m 28 januari 2018. Het Klaas Dijkstra Fonds heeft de reconstructie van een muurschildering van Wobbe Alkema financieel gesteund. Enige studenten van de Academie Minerva hebben hieraan maandenlang gewerkt. Zie verder onder Kunsten - project Museum Belvédère.


Peter de Grote Festival 2017

Het Peter de Grote Festival en de Summer Academy, georganiseerd door het Prins Claus Conservatorium Groningen heeft plaats gevonden van 26 juli t/m 5 augustus 2017.

De Klaas Dijkstra Award is dit jaar gewonnen door de 18-jarige violiste Vukica Rasovic uit Montenegro. Zij kan door de prijs de Bachelor-opleiding gaan volgen aan het Prins Claus Conservatorium.


Academie Minerva

Zondag 9 juli 2017 is de Klaas Dijkstra Academieprijs 2017 uitgereikt aan Mylan Hoezen, afgestudeerd kunstenaar van de opleiding Autonome Beeldende Kunst van de Academie Minerva. De prijsuitreiking en de opening van de eindexamenexpositie van Minerva zijn gehouden in de Der Aa-kerk te Groningen.

Een onafhankelijke vakjury heeft zich gebogen over de 5 genomineerden en besloten wie voor de prijs in aanmerking komt. De juryleden zijn:

 • Jeroen Glas, beeldend kunstenaar te Arnhem;
 • Susanna Inglada, beeldend kunstenaar te Gent;
 • Bart Nijestad, illustrator te Groningen
 • en Tjeerd Veenhoven, product en materiaal ontwerper te Groningen onder voorzitterschap van Dorothea van der Meulen, Dean Minerva.

  Het kunstontwerp, onderdeel van de prijs, is dit jaar gemaakt door Jan Hamstra,een alumnus (2016) van de Academie Minerva. Op de foto staan alle prijswinnaars Minerva 2017.

  Mylan vertelt hoe zijn afstudeerproject er uit ziet. 'In de ruimte staan twee platformen, een voor het publiek en een voor drie performers. Op het platform van de bezoekers ligt een stapel instructies. Wanneer het publiek binnenkomt gebeurt er in eerste instantie niets. De performers blijven in de neutrale stand staan, totdat iemand op het kleine platform gaat staan en een papier met instructies voorleest. Zo worden de drie performers als het ware geactiveerd. De uitvoering kan zo lang duren als de performers zelf willen. Het kan een uur duren, maar ook tien minuten. De instructies zijn ontworpen met het doel om de performer in een hogere staat van bewust zijn te brengen door de herhaling van de handeling.'

  Meer informatie over 'island' is te vinden op: www.mylanhoezen.com/island

  Oorkonde Klaas Dijkstra Academieprijs 2017

  Dit jaar is het kunstontwerp voor de Klaas Dijkstra Academieprijs voor Autonome Beeldende Kunst en de Academie Minerva prijs voor Vormgeving gemaakt door Jan Hamstra.

  Jan zegt zelf over zijn kunstontwerp het volgende: ''Mijn favoriete schilder is Ernst Ludwig Kirchner. Hij was een Duitse expressionist aan het begin van de twintigste eeuw en woonde een groot deel van zijn leven in Zwitserland. Ik was een jaar geleden in het Kirchner Museum in Davos (Zwitserland) en daar hingen naast zijn schilderijen ook een aantal houtsnedes. De bordjes bij deze prenten noemden arvenholz als gebruikt materiaal. Een week later keerde ik terug naar Nederland met een paar balken arvenholz van een zagerij uit de buurt van Davos. Zie het als een Jimi Hendrix fan die besluit ook een Fender Stratocaster te kopen om wat mee te pikken van zijn magie. Deze Zwitserse blokken hout vinden hun bestemming in de Klaas Dijkstra Academieprijs 2017 en de Minerva Vormgeving Prijs 2017.

  In algemene zin is kunst voor mij een reactie op het leven, dat vervolgens weer een impuls kan geven aan het leven. Een blokje op de kubus wordt ingesloten door een figuur om vervolgens geuit te worden als zijn eigen negatief. Dit negatief wordt daarna opgenomen door de volgende figuur en zo herhaalt het proces zich. Lees het als een stripje, een spel van vormen op een blok dennenhout'.


  KLAAS DIJKSTRA TECHNIEK INNOVATIEPRIJS 2017

  In overleg met het management van het Techniek Innovatie Centrum (TIC) van het Alfa-college te Groningen, is door SKDF een innovatieprijs ingesteld.

  Op 3 juli 2017 is voor de tweede keer de Klaas Dijkstra Techniek Innovatieprijs uitgereikt aan 4 leerlingen van de 3e jaars MBO-opleiding Engineering, niveau 4. De prijs is een geldbedrag van 1.000 euro. De 4 leerlingen hebben in team-verband gewerkt aan een ontwerp, genaamd 'de Arduino Delivery System'.

  De prijswinnaars zijn:

  • Bart Kuipers
  • Lars de Jong
  • Rens Zevenberg
  • Sybrand van Rees  KLAAS DIJKSTRA FIJNMECHANICA PRIJS 2017

  In de samenwerking met het ROC Friese Poort Centrum te Drachten is overeengekomen een jaarlijkse prijs toe te kennen aan de winnaar van de opleiding Fijnmechanische Techniek, niveau MBO-2.

  de Klaas Dijkstra Fijnmechanica Prijs.

  De prijs is 500 euro. Mocht de prijswinnaar na het behalen van zijn diploma MBO-2 besluiten binnen twee jaar nog een extra vakopleiding te willen volgen, dan financiert SKDF nog eens extra eenmalig deze opleidingskosten tot maximaal 250,- euro.

  De prijs is gewonnen door Sjors Verweij en uitgereikt op 3 juli 2017 in de kantine van de school. Volgens de vakjury heeft hij het vaktechnisch best beoordeelde examenwerkstuk gemaakt.  Magazine Community School, Chipata, Zambia

  In 2011 heeft de Nederlandse Stichting Chipata, gevestigd in Heiloo, twee projecten geadopteerd in Chipata in Zambia. In nauwe samenwerking met de locale bevolking en bedrijfjes wordt er gewerkt aan de bouw van een schoolproject en een hospice.

  In 2013 is de nieuwe school, Magazine Community School, gereed gekomen. Het leerlingenaantal was 220 in 2011 en is inmiddels toegenomen naar 600 (in de leeftijd van 4 - 12 jaar!). Ook het aantal leerkrachten neemt toe, betaald door de locale overheid. Door deze toename van leerlingen en leerkrachten is het noodzakelijk de school bouwtechnisch en digitaal aan te passen, teneinde zodoende meer toekomstbestendig te zijn. De bouwactiviteiten staan onder toezicht van een locale supervisor, die contact onderhoudt met de Stichting Chipata.

  SKDF steunt dit project met 2.000 euro voor het bekostigen van de aanpassingen ten behoeve van de school.


  Il Sole in Cantina Music Award

  De Stichting Jazz in Groningen (SJIG) bestaat in 2016 40 jaar. In dit jubileumjaar vinden vele activiteiten plaats. Samen met Atelier Il Sole in Cantina is gewerkt aan de instelling van een jaarlijkse prijs, getiteld 'Il Sole in Catina Music Award'. Beide organisaties bieden aan vele jonge musici een podium zich te presenteren. Dit vindt wekelijks plaats in een kelder aan de Haddingestraat in Groningen. Ook nationale en internationale studenten van het Prins Claus Conservatorium Groningen krijgen daar gelegenheid zich te profileren. SKDF heeft dan ook een subsidieaanvraag gehonoreerd om de instelling van de prijs mogelijk te maken.

  Om in aanmerking te komen voor de prijs is er een wedstrijd gehouden met een voorronde in de maand oktober, eindigend in de finale wedstrijd op 24 november 2016 in het Der Aa-Theater in Groningen. Uiteindelijk hebben 5 bands zich gepresenteerd op de slotavond onder het strenge en kritische oog van een vakjury, bestaande uit onder meer gerenommeerde jazz musici, zoals Ben van Gelder, Reinier Baas en Mete Erker.

  De prijs is gewonnen door het Trio Roosmarijn.  Kamerorkest van het Noorden

  Zondag 12 juni 2016 vond in het Cultuurcentrum De Oosterpoort te Groningen een debuterend optreden plaats van het 'Kamerorkest van het Noorden'. Het zijn afgestudeerde en afstuderende jonge musici van het Prins Claus Conservatorium. SKDF heeft dit initiatief financieel beloond als een steun in de rug van jonge afstudeerders op weg naar het vinden van een zelfstandig bestaan als musicus.