Wie was Klaas Dijkstra?

Klaas Dijkstra was een fijnmechanisch instrumentmaker met een passie voor wetenschap, techniek en kunst. Na de technische school verbreedde hij zijn kennis van het instrumentmakersvak als werknemer in het wetenschappelijk onderwijs. In 1978 werd hij free lance ontwerper, vervolgens runde hij een eenmanszaak en eindigde hij zijn loopbaan als directeur-eigenaar van de Fijnmechanische Industrie Noord-Nederland BV, gehuisvest op het Zernike Science Park van de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoekers en ondernemingen op het gebied van bijvoorbeeld milieu- en laboratoriumtechnieken, ruimteonderzoek, klokkenbouw en medische apparatuur maakten gebruik van zijn veelzijdige vakkundigheid. Klaas Dijkstra gaf zijn vakkennis met veel enthousiasme ook door aan de vele jongeren die onder zijn leiding werkzaam waren. En jonge, beginnende kunstenaars die het aandurfden om buiten de gevestigde paden te gaan, volgde hij met veel belangstelling.
Dit was na zijn plotselinge overlijden in 1998 de aanleiding het fonds op te richten.